01010011 01110000 01110010 01100001 01110110 01100001 00100000 01110011 01111001 01110011 01110100 01100101 01101101 01101111 01110110

Sráva systémov

Naša firma Vám ponúka kopmletnú starostlivosť o Vaše informačné systémy vo forme zmluvných sytémových správcov. Čo takáto služba predstavuje?

  • pravidelné testy hardware a odstraňovanie závad
  • pravidelné kontroly operačného systému Vašich počítačov a ich optimalizáciu
  • pravidelné testy a opravu magnetickej integrity pevných diskov počítačov
  • pravidelné testy a opravu integrity štruktúry magnetického záznamu dát
  • pravidelné testy fragmentácie záznamu pevných diskov a ich defragmentáciu
  • inštaláciu, pravidelné kontroly a aktualizácie softwarových a hardwarových prostriedkov určených na zabezpečenie informačných systémov (firewaly, antispyware, antivírové prostriedky, zálohovacie systémy ... a podobne)
  • pravidelné testy a správa Vašich serverov pre LAN, WLAN i WAN
  • pravidelné kontroly a správa prostredia Vašej LAN a všetkých periférii zapojených do LAN
  • pravidelné kontroly a správa prepojenia Vašich organizačných celkov prostredníctvom siete internetu (napríklad tunely VPN)
  • pravidelné kontroly a správa Vášho pripojenia do internetu

Tento zoznam je len rámcový. Každá uzatváraná zmluva sa dolaďuje podľa osobitných potrieb a požiadaviek zákazníka.

01000100 01101001 01100001 01100111 01101110 01101111 01110011 01110100 01101001 01101011 01100001 00100000 01110000 01101111 01100011 01101001 01110100 01100001 01100011 01101111 01110110

Diagnostika počítačov

Zažili ste už situáciu kedy Vás "zradil" Váš počítač? A urobil to práve v tej najnevhodnejšej chvíli? Ak áno tak určite viete koľko zbytočných problémov to prináša. My Vám ponúkame riešenie v podobe kompletnej diagnostiky Vašeho PC - jeho hardware i softwarového prostredia. Nečakajte však až do poslednej chvíle kedy Váš počítač naozaj úplne zlyhá. Veď aj s Vaším autom chodíte pravidelne do servisu na preventívne prehliadky. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré naznačujú že niečo nie je v poriadku patrí napríklad evidentné spomalenie Vášho počítača, občasné samoreštartovanie, časté pády užívateľských aplikácií, zvýšená hlučnosť.
Diagnostikou dokážeme identifikovať problémy v predstihu a riešiť ich skôr kým niečo úplne zlyhá. Málokto si plne uvedomuje koľko nenahraditeľnej práce má uloženej vo svojom počítači. A ruku na srdce - robíte si naozaj poctivo každodennú zálohu Vašej práce na nejaké záložné médium nezávislé na Vašom PC?
Ak Vám na Vašej práci naozaj záleží zavolajte nám ešte dnes.

01010000 01101111 01100011 01101001 01110100 01100001 01100011 01101111 01110110 01100101 00100000 01110011 01101001 01100101 01110100 01100101

Počítačové siete

Vo vysoko konkurenčnom prostredí potrebujete výkonné spôsoby spolupráce, zdieľania informácií a komunikácie so zákazníkmi. Siete nie sú len pre veľké korporácie, sú cenovo prístupné aj pre malé a stredné firmy.

Počítačová sieť, je cesta prepojenia jednotlivých počítačov a periférnych zariadení aby mohli pracovať ako jeden celok a to v rámci lokálneho pracoviska i v rámci celej firmy prepojením jednotlivých pracovísk či pobočiek. Súbory uložené na jednom počítači môžu byť okamžite sprístupnené ďalším počítačom na sieti. Ak je tlačiareň prepojená do sieťe, hocijaký pripojený počítač môže na nej tlačiť. Ak má sieť pripojenie na Internet, každý počítač na sieti môže bez problémov toto pripojenie využiť.

V oblasti počítačových sietí Vám ponúkame:

Inštalácia počítačovej siete na Vašom pracovisku môže pomôcť odstrániť zábrany k zdieľaniu zdrojov. Môže otvoriť komunikačné linky so zamestnancami a zákazníkmi. Zachráni váš čas redukovaním zbytočnej podvojnej práce využívaním jednotného počítačového pracoviska. Zachráni vaše podnikateľské peniaze odstránením potreby extra tlačiarní, modemov, záložných zariadení atď.

01001001 01101110 01110100 01100101 01110010 01101110 01100101 01110100

Internet

Ponúkame širokú škálu služieb pre Internet, ktoré Vám pomôžu využívať všetky vymoženosti Internetu. Môžeme Vám pomôcť zriadiť optimálny prístup na internet vyhovujúci Vašim potrebám ľahko a rýchlo - ponúkame Vám inštaláciu internetu a zaškolenie pre prácu s Internetom. Postaráme sa o všetko - dodávku všetkého potrebného hardware i software a ich inštaláciu a nastavenie, prepojenie s Vašim jestvujúcim systémom aby hneď od prvého dňa fungovalo všetko bez problémov podľa Vašich požiadaviek.

Školenie

Ponúkame Vám školenie pre prácu s internetom od úplne základných až po pokročilé možnosti, ktoré Internet ponúka.

WWW

Email

Komunikácia cez internet

Vlastné web stránky

01010011 01110000 01110010 01100001 01100011 01101111 01110110 01100001 01101110 01101001 01100101 00100000 01110110 01101001 01100100 01100101 01100001

Spracovanie videa

Prevod Vašich domácich nahrávok (dovolenka, rodinné oslavy ...) do digitálnej formy. Pre firmy digitalizácia reklamného/prezentačného videomateriálu.

Bezplatne Vám vyrobíme ukážkové DVD z Vášho vlastného videomateriálu, aby ste si mohli overiť výslednú kvalitu!

VHS, S-VHS, VHS-C, 8, Hi8, Hi8XR
Normal 8, Super 8
DV, MiniDV

Výhody digitalizácie

Aké úkony digitalizácia predstavuje

1 - test videomateriálu vzorkovaním 2 - vlastná digitalizácia do formátu DV 3 - strih obrazu/zvuku 4 - kompresia do formátu MPEG2 5 - authoring 6a - vypálenie DVD 6b - glassmastering 7 - výroba obrázkového obalu

V súhrne (nepočítajúc strih) sa dá povedať, že spracovanie 3 hodín materiálu trvá asi 20 až 25 hodín.

01010101 01100011 01110100 01101111 01110110 01101110 01101001 01100011 01110100 01110110 01101111

Účtovníctvo

Od roku 2014 oficiálne ponúkame pod našou hlavičkou ekonomické služby a poradenstvo prevzatím činnosti našej zrušenej firmy v tejto oblasti - viac ako 20 rokov praxe

Činnosti: