Ochrana počítača

0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0

Chráňte svoj počítač (a počítačovú sieť) pred hrozbami, ktoré príchádzajú e-mailmi, pri prezeraní internetu, sťahovaním súborov z internetu. Chráňte sa pred priamym útokom hackerov ktorí vyhľadávajú nechránené počítače a často len zo zlomyselnosti spôsobujú škody. Spyware, software ktorý sa stiahne a nainštaluje na vašom počítači bez vášho vedomia a vírusy sa stali epidémiou. Vírusy môžu spôsobiť veľa škody na vašom počítači až po jeho úplné systémové skolabovanie.
Ako sa môžete chrániť? Jednoducho, pomocou štvorstupňového procesu ktorý bude chrániť váš počítač a zabezpečí jeho bezpečnú prevádzku.

1. Nainštalujte si firewall.

Firewall chráni počítače a počítačové siete proti neoprávnenému a/alebo zlomyseľnému prístupu z internetu. Firewall môže byť hardwarové zariadenie, softvér, alebo kombinácia oboch. Data a požiadavky na prístup prichádzajúce do počítača musia vyhovieť nastaveným podmienkam vo vašom firewall-e a ak nevyhovujú sú zablokované. Firewall je považovaný za prvú líniu ochrany súkromných informácii uložených vo vašom počítači.

2. Nainštalujte si AntiSpyware program.

"Spyware" je termín používaný pre softvér, ktorý skryto zhromažďuje informácie o vás a cez vaše internetové pripojenie bez vášho vedomia odosliela tieto informácie svojmu pôvodcovi. Spyware aplikácie sú poväčšine pridané ako ukrytá súčasť voľne šíriteľných programov (nazývaných "Freeware"), ktoré si bezplatne môžete stiahnuť z internetu. Akonáhle sú nainštalované, spyware monitoruje vašu aktivitu a Vaše dáta, môže zhromažďovať informácie ohľadom e-majlových adries a tiež heslá a čísla kreditných kariet.
Na trhu je niekoľko veľmi dobrých AntiSpyware programov. Ich autori často ponúkajú pre nekomerčné – domáce použitie aj voľne dostupnú verziu za ktorú nemusíte platiť. Tak ako antivírusové programy, aj AntiSpyware programy MUSIA BYŤ pravideľne aktualizované aby boli vždy maximálne účinné. Inštalácia AntiSpyware programu je podstatná pre ochranu vášho počítača.

3. Nainštalujte si antivírusový program.

Počítačový vírus je parazitný program, ktorý sa skryte nainštaluje do vášho počítača. Slovo parazit je použitý zámerne, pretože „správanie“ týchto programov pripomína chovanie parazitov. Vírusové programy sa nainštalujú tak, aby boli automaticky a bez vášho vedomia spúšťané pri každom spustení počítača. Tak ako parazit aj tieto programy chcú šíriť sami seba do dostupného okolia a preto sú schopné šíriť sa po vašej lokálnej počítačovej sieti a prostredníctvom internetu i do cudzích počítačov napríklad ako príloha e-mailov, ktoré sú odosielané z vášho zavíreného počítača. Podľa toho na akú činnosť sú vírusové programy naprogramované môžu spôsobovať veľmi veľa problémov vrátane totálnej deštrukcie operačného systému vášho počítača a tým absolútnu stratu vašich cenných dát. Znovu pripomíname nutnosť pravidelnej aktualizácie antivírusových programov. Stále pribúdajú nové druhy počítačových vírusov a antivírusové programy sú im pružne prispôsobované. Preto je NEVYHNUTNÁ ich pravidelná aktualizácia.
Z vlastnej skúsenosti vám doporučujeme antivírusový program NOD, ktorého autorom je slovenská firma a každoročne získava ocenenia ako jeden z najlepších antivírusových programov na svete.

4. Pravidelne Aktualizujte váš operačný sysytém.

Štvrtý krok, ktorým môžete chrániť váš počítač je pravidelná aktualizácia vášho operačného systému. Autori operačných systémov pravidelne vydávajú opravné balíčky, ktoré ošetrujú „slabé“ miesta v systéme. Tieto opravné balíčky si väčšina systémov dokáže kontrolovať a inštalovať automaticky, je len potrebné túto vlastnosť správne nastaviť.